Sever 1 Sever 2
304 Download

Chịch đứa em dâu khát tình trong chuồng gà

Vũ Hoàng Huy thở hồng hộc, mặt càng lúc càng đỏ lên, em dâu mồ hôi nhễ nhại khắp người, Kiều Hạ Linh bỏ qua chuyện kia: Con đỡ chú về phòng ngồi nghĩ một lát nhé . Vũ Hoàng Huy vừa mừng mà cũng vừa lo bởi vì vừa rồi Kiều Hạ Linh còn nhất mực từ chối thế cơ mà: Tại sao con lại thay đổi quyết định, vừa nãy con còn sống chết từ chối chú mà . Có mấy lời không nói ra, nhưng không có nghĩa là chuyện này không ai biết, kỳ thật tất cả cán bộ lớn nhỏ tại thành phố Bạch Sơn, đều biết Tôn Truyền Hà chết là có ý gì, chính là không có người đứng ra vạch trần mà thôi, bởi vì không có chứng cứ. Vũ Hoàng Huy nhíu mày: Chú già chú xấu đến độ con không muốn nhìn sao Hạ Linh .

View more